VÙNG NGUYÊN LIỆU

Với tổng diện tích lên đến 6500ha của dự án vùng nguyên liệu Lúa Gạo Gia Lương, hiện tại chúng tôi đang thực hiện các "Cánh đồng lớn Gia Lương" tại hai huyện Gia Bình và Lương Tài thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Cánh đồng lớn đầu tiên đã và đang được trồng thử nghiệm tại xã Quảng Phú, huyện Lương Tài , tỉnh Bắc Ninh với sự tham gia của lực lượng kỹ sư nông nghiệp trẻ cùng các chuyên gia về nông nghiệp rất nhiều nhiệt huyết và đam mê đối với nông nghiệp sạch cùng sự ủng hộ của nông dân tại địa phương để tạo ra cây lúa sạch  và sẽ mang đến những hạt gạo sạch đến mọi nhà.

Từ những mô hình cánh đồng lớn đầu tiên này với các thiết bị nông nghiệp hiện đại áp dụng công nghệ IoT trong nông nghiệp và phương pháp canh tác lúa sạch cải tiến theo hướng hữu cơ Lúa Gạo Gia Lương sẽ nhân rộng mô hình nông nghiệp sạch ra khắp vùng đất Kinh Bắc này...