TỪ CÁNH ĐỒNG ĐẾN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Lúa Gạo Gia Lương rất vui mừng muốn thông báo với tất cả các bạn yêu nông nghiệp sạch gần xa và tất cả các trường đại học về nông nghiệp trên khắp Việt Nam cùng các đối tác liên kết tại nước ngoài, chúng tôi ngày hôm nay chính thức khởi động dự án "Từ Cánh Đồng Đến Trường Đại Học" đến mọi người với hashtag xuyên suốt các dự án là #FROMTHEFIELDTOTHEUNIVERSITY .

Rất mong mọi người ủng hộ và hợp tác cũng như chia sẻ dự án này đến những nơi đang cần sự hiện diện của Lúa Gạo Gia Lương để cùng nhau hợp tác phát triển và đóng góp cho nền nông nghiệp sạch chuyên biệt hơn và bền vững hơn...

📌TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ NÔNG NGHIỆP

📌ĐÀO TẠO KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP

📌CƠ GIỚI HÓA NÔNG NGHIỆP

📌NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN GIỐNG LÚA

📌PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

📌TÀI TRỢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP